GİZLİLİK VE GÜVENLİK
 

Değerli DVS Diamonds ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve üyelerimiz,

 

DVS Diamonds, üyelerinin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir.

 

Bu sebeple, Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ziyaretçilerimiz, müşterilerimizin, üyelerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunarız.

 

DVS Diamonds, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Bu metinde:

 

- Nilüfer Boztürk (‘’DVS Diamonds’’) showroomlarını (“Showroom”) ziyaret etmeniz ve/veya Showroom’dan alışveriş yapmanız,

 

- Dvsdiamonds.com internet sitesini (“Site”) kullanarak Site’yi ziyaret etmeniz, Site’den alışveriş yapmanız veya Site’ye üye olmanız (“Site Üyesi”),

 

- Ticari iletişim kanalları ile genel ve/veya kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz,

 

Halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni, açık rıza vermek istemeniz halinde vereceğiniz açık rıza beyanları ve Siteyi ziyaret etmeniz halinde kullanılan çerezlere ilişkin bilgilerin yer aldığı çerez politikamız yer almaktadır.

 

Sizler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

 

Aydınlatma Metni

 

DVS Diamonds kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.

 

DVS Diamonds olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde sizlerle kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

 

Hangi kişisel verileriniz işleniyor?

 

- Güvenlik kamerası görüntülerinizi Showroom’da gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, DVS Diamonds ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz.

 

- Lokasyon ve showroom ziyaret bilgileriniz,

 

- Kimlik bilgileriniz (ad, soyad),

 

- Adresiniz,

 

- İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),

 

- Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli (kredi kartı, nakit) ve ödeme detayları),

 

- Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz,

 

- Faturada bulunmasını istemeniz haline (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

 

- Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres, demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.) , eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, konum paylaşım izni verilmesi halinde konum verileri)

 

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kullanıyor?

 

Bilgilerinizi paylaşmanız sizlere ürün ve hizmetleri gerektiği şekilde sunabilmemize, daha duyarlı hizmet vermemize ve internet sitelerimizi iyileştirmemize imkan tanıyacaktır. Bizimle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 

- Üyelerimize, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,

 

- Üyelerimizin, bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, hizmet ve kampanyalarımızdan haberdar etmek,

 

- DVS Diamonds web sitesinin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak,

 

- Üyelerimizin DVS Diamonds web sitesinden ücretsiz olarak yararlanmasını sürdürebilmesi için reklam satış amaçları ile kullanmak,

 

- Size yayınlarımızı göndermek,

 

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

 

- Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

 

- Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,

 

- DVS Diamonds web sitesi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

 

- Üyelerimizin kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,

 

- Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve DVS Diamonds web sitesi içerisinde çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek,

 

- Üyelerimizin tecrübesini analiz ederek hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, içerik ve ürün çeşitliliğini arttırmak,

 

- Sizinle hizmetlerimiz ile ilgili bu kapsamda iletişim kurmak (anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrimdışı mesaj/anlık bildirimler), tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, gerekli görülmesi halinde, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız durumunda sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri ve ürün önerilerini sizinle paylaşmak;

 

- Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin; hukuka aykırı içerik paylaşılmasını önlemek)

 

- Eğer sunduğumuz hizmetleri mobil cihazınız üzerinden kullanıyorsanız coğrafi konum bilgilerinizi paylaşmanız sizden istenebilir. Böylelikle hizmetlerimizi kendi dijital platformlarımızla veya üçüncü kişiler ile iş birliği yaptığımız hallerde bu platformlarda da konum bilgilerinizi kişiselleştirmek ve coğrafi konumunuza ait bilgileri paylaştığınız durumlarda, bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre size içerik veya içerikle ilgili bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap vermek ve çözüm önerileri üretmek,

 

- Üyelerimizin DVS Diamonds web sitelerinde ücretsiz olarak yararlanmasını sürdürülebilmesi için reklam satışı amaçlarıyla kullanılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizi toplamamızdaki hukuki sebebimiz nedir?

 

DVS Diamonds olarak kişisel verilerinizi; Showroomda bulunan güvenlik kameraları ile, Showroomda bulunan cihazlar aracılığıyla, Showroomda sözlü olarak satış danışmanlara beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, Showroom ve Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Showroom ve Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi veya Showroomda yazılı olarak kişiselleştirilmiş/ticari iletişim izni vermeniz ile otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

 

DVS Diamonds olarak kişisel verilerinizi; Site ve Showroom üzerindeki üyelik ve satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; Showroomda güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine; kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak ise vereceğiniz açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

 

Kişisel verileriniz paylaşılıyor mu?

 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve 6698 sayılı Kanun ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebepler ile sınırlı olmak üzere;

 

- Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla DVS Diamonds’ın yurtiçinde bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,

 

- Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,

 

- Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

 

- Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, DVS Diamonds tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden DVS Diamonds sorumlu değildir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemler ile DVS Diamonds’a iletmeniz halinde, DVS Diamonds talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi sonuçlandıracaktır.

 

Veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

- Yurtiçinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

- Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

- Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

- İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

DVS Diamonds olarak internet sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla, işbu metnin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel açıklama ve gizlilik politikasına ilişkin metin internet sitemizde yayınlanması ile birlikte yürürlük kazanacaktır.

 

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak DVS Diamonds’a aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz).

 

Adres: Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Tasvire Han No:38 Kat:3 Fatih/İstanbul

 

Telefon: 0212 511 37 99

 

E-Posta: [email protected]

 

İnternet Adresi: www.dvsdiamonds.com

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR